De ECOBOX is een hulpmiddel bij het uitvoeren het ecologie onderwijs in de vorm van projectmatig werken en het profielwerkstuk, wat verplichte onderdelen zijn in de 2de fase. Met de ecobox kan heel goed zelfstandig door de leerlingen gewerkt worden en sluit perfect aan bij de nieuwe ontwikkelingen van het tweede fase onderwijssysteem.
ecobox1
Met de ecobox kunnen aantal belangrijke aspecten uit het ecosysteem worden gemanipuleerd ten behoeve van onderwijs activiteiten: Temperatuur, Luchtvochtigheid, Lichtsterkte, pH. Deze zijn op veel manieren beïnvloedbaar. Alle ruimtes kunnen afzonderlijk van elkaar klimatologisch worden ingedeeld en afgeschermd. Zo kan elke groep leerlingen die werkt met de ecobox individueel hun eigen ecosysteem creëren binnen de box. Afhankelijk van de proeven kunnen de leerlingen zelf bepalen welk gedeelte ze gaan gebruiken binnen de ecobox.

De ecobox past goed in een leslokaal en is makkelijk te verplaatsen. De afmetingen zijn 1.20 meter lang, 0.80 meter breed en 0.50 meter hoog. Om waarnemingen te kunnen doen is de Science Workshop in de ecobox geplaatst. Met deze meetapparatuur worden kleine veranderen (Bijv. licht pH, temperatuur, CO2) omgezet in een elektrisch veld en met behulp van het bijgeleverde softwarepakket weer omgezet in o.a. grafieken en tabellen. De Science Workshop bezit het vermogen om zowel kwalitatief als kwantitatief de metingen vast te leggen met behulp van een data logger.

Binnen de driedeling kunnen er verschillende leefomstandigheden gecreëerd worden d.m.v. apparatuur die de concentratie van de betreffende omgeving kan laten variëren. Welke invloeden allemaal gevarieerd en beïnvloed kunnen worden, is afhankelijk van de opzet die gemaakt is door leerlingen/studenten of de docent. Bij de ecobox is het mogelijk zelf het klimatologische uitbreidingspakket samen te stellen. Uiteindelijk kan het ecosysteem met de bijbehorende meetapparatuur naar eigen wens worden ingericht.
Het is aldus de bedoeling dat leerlingen zich aan de hand van de ecobox kunnen ontwikkelen en hun eigen denkbeeld verbreden.

De ecobox is in de laatste fase van ontwikkeling. Prijs indicatie:
Basis model zonder electronische meetapperatuur: 950 EURO
Model met electronische meet apparatuur en software: 4200 EURO.

Meer informatie komt beschikbaar op: www.ecobox.nl