Kunstkoe naar Madrid in kleuren Nederlandse vlag

Holland Dairy House Foto RO staatssecretaris en NL LBA beurs RoeDe webwinkel koeierij.nl levert deze week een kunstkoe in Rood Wit Blauw aan de Nederlandse ambassadeur in Madrid. Deze koe zal de koningsdag receptie van de ambassadeur opvrolijken! Later zal deze koe worden ingezet tijdens commerciele beurzen / handelspromotie en culturele tentoonstellingen in Spanje. Eerder leverde koeierij.nl koeien aan Helfferichconsult in de Bulgaarse en Roemeense vlag ten behoeve van handelspromotie van Nederlandse agri-food bedrijven die samenwerken in het HollandDairyHouse in Bulgarije en Roemenie.

Kunstkoeien geleverd in Libanon

Koeierij.nl (webshop v12112014239an VRIAN projects b.v. te Deventer) 12112014249 12112014246 12112014241 heeft vorige week 2 levensechte polyester kunstkoeien en 2 kalfjes geleverd aan VanLondonConsultancy in Groessen. Daar zullen ze worden ingepakt in houten kratten voor het zeetransport naar Libanon. De vee exporteur Schaap uit Dronrijp heeft deze kunstkoeien verkocht aan een goede klant in Libanon. VRIAN en Schaap Agro Holland werken vaker samen; zo waren ze gesamenlijk aanwezig op de EUROTIER 2014 in Hannover en zullen in najaar 2016 weer acte de presence geven in Hannover!

tuinders_turkije

Seraculture in het nieuws

Artikel in Nederlands Dagblad van 22 mei 2012 naar aanleiding van missie met NL tuinders naar Turkije 7 – 11 mei 2012

Glastuinbouw verkast naar Turkije

Jessica Maas

tuinders_turkijeISTANBUL – De belangstelling van de Nederlandse glastuinbouwsector voor Turkije neemt sterk toe. Stond er in 2005 honderd hectare Nederlandse kassen in Turkije, inmiddels is dat uitgegroeid naar zevenhonderd hectare. ‘Hier gebeurt het.’

Het gunstige klimaat, de lage lonen en de enorme afzetmarkt van Turkije bieden kansen aan de Nederlandse glastuinbouwers, die door de crisis in eigen land meer en meer over de grens kijken.

‘De interesse vanuit Nederland is enorm’, zegt secretaris Selahttin Özbey van Sera-Bir, de vereniging voor Turkse glastuinbouwers.

De ontwikkelingen gaan hard in de kasbouw in Turkije, in totaal zo’n 55.000 hectare. Het merendeel van de kassen is klein en primitief, zonder al te veel technologie. Maar door druk van de Europese Unie, de groeiende export naar onder meer Rusland en de grote vraag naar tomaten wordt er meer en meer geïnvesteerd in grote moderne kassen. Özbey: ‘Van oudsher was Antalya het glastuingebied van het land, vijftig procent is daar gesitueerd maar de laatste jaren worden ook in andere regio’s kassen gebouwd.

tuinders

Daar zijn meestal Nederlandse leveranciers bij betrokken.’ De verwachting is dat de groei zich de komende jaren nog zeker doorzet. In de Turkse kassen worden naast tomaten (65 procent) ook paprika’s, aubergines en komkommers geteeld. Hoe groot de belangstelling vanuit Nederland is, weet Jop Kipp van het Nederlandse Agrarische Steunpunt (Nabso) dat in 2010 in Izmir werd geopend.

Vorige week was hij nog met een groep Nederlandse tuinders op stap. ‘Ze waren allemaal enthousiast, hier gebeurt het’, vertelt hij. Op het moment zijn voornamelijk Nederlandse kassenbouwers en toeleveranciers die goede zaken doen, zegt Kipp. ‘Was er in 2005 honderd hectare aan Nederlandse kassen, nu is dat uitgegroeid naar zevenhonderd hectare. Er zijn nog niet zo veel tuinders die hier zelf telen, dat begint nu te komen.’

SeraCulture

Het steunpunt in Izmir komt voort uit het SeraCultureproject, dat in 2008 begon. Dit is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en dertig Nederlandse tuinbouwbedrijven die destijds al de kansen voor de tuinbouw in Turkije zagen. ‘Het ontbreekt hier nog aan kennisoverdracht’, zegt Kipp. ‘Wil je een duurzame sector ontwikkelen, dan moet daarin juist geïnvesteerd worden. We brengen investeerders en Nederlandse partijen bij elkaar en we organiseren trainingen en handelsmissies.’ En niet zonder succes. Tussen 2008 en 2011 hebben de Nederlandse deelnemers van SeraCulture 40 miljoen euro omzet in Turkije gedraaid.

‘iedereen heeft het over Turkije’

Michel de Winter, Star Growers, Hoek van Holland: ‘Ik ben net terug uit Turkije, heb deelgenomen aan een tuindersreis. En dat is me goed bevallen. Ik ben op zoek naar een betrouwbare partner. Ik zou graag in de wintermaanden in Turkije tomaten willen kweken om die vervolgens naar mijn klanten in Nederland te exporteren. We kunnen in Nederland ook wel het hele jaar door produceren, maar daar zijn veel investeringen in de kas voor nodig. In Nederland heeft iedereen het over Turkije, vooral de kasbouwers zijn er actief. Een reden om het eens met eigen ogen te zien. Maar is het niet zo dat je er over de Nederlandse kassen struikelt, het aantal grootschalige moderne kassen is nog klein, maar er liggen wel kansen. Tuinbouwers in Nederland hebben het zwaar, onze kosten zijn zo hoog. Kijk alleen maar naar de arbeidskosten.’

‘Turkse kassen kopie van Nederlandse’

Sjef Loomans, Berg Hortimotive, De Lier: ‘We zijn nu zo’n acht jaar actief in Turkije. Het begon met de levering van oogstwagens her en der. Maar de echte boom zagen we drie jaar geleden. We hebben bijvoorbeeld een groot project van twaalf hectare in Zuid-Oost Turkije gedaan en onlangs een groot project in West-Turkije. Wij bouwen geen kassen, maar verzorgen de hele logistiek in de kas. Van bewatering, oogsten tot verpakking. De arbeidskosten in Turkije zijn laag, maar de arbeid is vaak niet zo betrouwbaar. De ene dag heb je honderd man rondlopen, de volgende dag komen ze ineens niet opdagen. Ja, dat werkt niet in de tomatenteelt. Vandaar dat er nu ook belangstelling is voor meer automatisering. Dat is ook belangrijk voor de voedselveiligheid. Producten moeten traceerbaar zijn. Waar komen de tomaatjes vandaan, wanneer zijn ze geoogst. We overwegen nu met een aantal andere Nederlandse leveranciers om een servicepunt in te richten. Want alleen met een kas inrichten en rekeningen sturen ben je er niet. Je moet ook service leveren, anders is de investering voor niets geweest.’

‘Turkije komt net kijken in de sector’

Ahmet Dalayman, Dalsem Groep, Den Hoorn-Istanbul: ‘Dalsem is al zo’n zes jaar actief in Turkije. We hebben hier in totaal zo’n driehonderdduizend vierkante meter aan moderne kassen gebouwd. We bieden het hele pakket, van kas tot inrichting. Maar het is geen eenvoudige sector. Turkije komt nog maar net kijken, net een baby die leert kruipen. Het ontbreekt bij de tuinders aan kennis. We helpen en trainen onze klanten ook. Ook voor de investeerders is de sector vaak nieuw. We zien investeerders uit de textiel of constructie, die nu belangstelling krijgen voor glastuinbouw. Het is niet hup, hup, geld verdienen. Er is bovendien veel bureaucratie, je zet niet zomaar een kas neer. Alleen al voor de grondaankoop moet je vaak met tientallen eigenaren om tafel, omdat je percelen hier zo klein zijn. Een hele rompslomp.’

VRIAN loopt vooraan mee in Turkije

VRIAN loopt vooraan mee in Turkije; deelname Turks – Nederlands Business Forum 17 April 2012.

VRIAN zal ook acttief meedoen aan de Holland Village 13-23 Juni in Ankara.

Ondermeer zal 14 juni 2012 in Ankara het final seminar georganiseerd worden van het Seraculture project Horticultural Decision Support Tool.

Kas als energiebron

Het programma Kas als Energiebron gaat een zwaarder accent leggen op kennisuitwisseling. Dit blijkt uit het jaarplan voor 2012. Kas als Energiebron stimuleert ondernemers in de glastuinbouw om energie te besparen en werk te maken van het gebruik van duurzame energie.

bron: Ministerie van ELI

Introductiereis naar Turkije, 7 – 11 mei 2012

seraculture_logoIn deze studie is, uitgevoerd met medewerking van het LEI en Akdeniz Unversiteit in Antalya, vastgesteld dat Turkije ook voor Nederlandse producten en afzet organisaties interessante investering mogelijkheden beiden o.a. omdat:
  • Turkije heeft een grote binnenlandse markt waar gemiddeld goede prijzen worden betaald bij lagere productie kosten dan in Nederland.
  • De vraag naar kwalitatief hoogstaande producten neemt sterk toe.
  • Turkije heeft de potentie om zich als regionale “hub” voor export van glastuinbouw producten te ontwikkelen, het betreft hier export naar landen waar Nederlandse export niet of nauwelijks ontwikkeld is. Dit biedt ook kansen voor export van Nederlands product d.m.v. samenwerking tussen NL en TR producten en afzet organisaties
  • Teeltseizoen in Turkije is tegenovergesteld van dat in Nederland

Tegen deze achtergrond heeft SeraCulture een mogelijkheid gecreëerd en budget vrijgemaakt om geïnteresseerde Nederlandse producten een bezoek aan Turkije te laten brengen om nader kennis te maken met de mogelijkheden die er in Turkije liggen. Deze verkenning wordt uitgevoerd door middel van een haalbaarheidstudie met als doel:

1.       Het onderzoeken en vaststellen van voorwaarden en omstandigheden die voor Nederlandse tuinders gelden om naar Turkije te gaan als teler op een tuinbouw project van een Turkse investeerder.
2.       Het onderzoeken en vaststellen van voorwaarden en omstandigheden die voor Nederlandse tuinders gelden om zelf als investeerder of co-investeerder in tuinbouwprojecten in Turkije te participeren.
Van de deelnemers wordt verwacht dat:
·         Een profiel van hun bedrijf en verwachtingen in en van Turkije beschikbaar stellen
·         Minimaal 2 bijeenkomsten (introductie en evaluatie) in Nederland kunnen bijwonen.
·         Een eenmalige bijdrage gevraagd van € 1.250,00 bijdrage in de reiskosten (tickets en inclusief ontbijt, lunch, diner, vervoer in Turkije, volledig verzorgd programma en verblijf 4 nachten exclusief drankjes extra die b.v. in bar hotel etc. worden genuttigd).
·         Beschikbaar om te reizen in week 19 (7 – 11 mei  2012)
SeraCulture en haar partners bieden u:
·         Een volledig verzorgd programma in Turkije aan waarbij naast de bedrijfsbezoeken ook het zorgvuldig opgebouwde netwerk in Turkije ter beschikking staat.
·         Kennismaking met Turkse investeerders op basis van u profiel en verwachtingen en wensen
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Mark Bos van VRIAN projects B.V. m.bos@vrian.nl

Meldpunt handelsbelemmeringen

Nederland, Schiphol, 07-06-2007.Vooral zakenmensen ontmoeten elkaar in het Schiphol Hilton hotel, zowel in afgehuurde ruimtes en suites, als hier in de lobby. Foto Roger Dohmen/Hollandse Hoogte
Het Ministerie ELI probeert stelselmatig ondersteuning te bieden in situaties waarin bedrijven handelsbelemmeringen ervaren die veroorzaakt worden door overbodige bureaucratie, hoge import heffingen, export problemen bijvoorbeeld door noodzakelijke certificaten, wachttijden door bemonstering en laboratorium uitslagen, douane procedures etc.. Alvorens in actie te komen wordt gekeken naar de frequentie van de problematiek en de achtergronden. Hiervoor wil de Nederlandse overheid graag de ervaringen inventariseren. Hiervoor is het zogenaamde meldpunt handelsbelemmeringen ingericht.

Onderstaand de link naar het meldpunt handelsbelemmeringen:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/klachtenloketten-meldpunt-handelsbelemmeringen-en-solvit/meldpunt-handelsbelemmeringen

Mocht u problemen ondervinden met het invullen van deze vragenlijst, dan kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van VRIAN, office@vrian.nl