VRIAN projects b.v. is een projectbureau dat sinds 1992 werkzaam is in de agrarische en voedsel sector. VRIAN projects is in de begin fase vooral gericht geweest op innovaties van producten en markten. Hierbij worden creativiteits technieken en praktische marketing instrumenten voor de partners ontwikkeld en de toepassing begeleidt. Een van de activiteiten die daaruit voort vloeide was het onderzoeken en begeleiden van de levering, plaatsing en begeleiding van (kleinschalige) zuivelverwerking in Oost Europa tot 1995. Tijdens deze jaren en de jaren daarop volgend heeft VRIAN projects een uitgebreid netwerk van contacten in Midden en Oost-Europa opgebouwd. Deze ervaring is nog steeds beschikbaar via een brede kring van ervaren experts en consultants.

VRIAN projects in de eenentwintigste eeuw:

Inmiddels is een bredere expertise opgebouwd in project ontwikkeling en uitvoering ten behoeve van Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Inmiddels zijn ook buiten de agrifood sector innovatie projecten en marktintroducties voorbereid en uitgevoerd.

VRIAN kan inmiddels beschikken over een brede ervaring in het vormgeven van projecten, opstellen van financierings aanvragen en het begeleiden van financierings vraagstukken en fondswerving

VRIAN Projects heeft meegewerkt aan de realisatie van diverse projecten in Midden en Oost Europa. Het betreft de volgende thema’s:

  • Export promotie en demonstratie van agrarische productie en verwerking
  • Ontwikkeling van commerciële samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse bedrijven
  • Advies aan (semi) overheids instellingen in het kader van de voorbereiding op EU-lidmaatschap, het inrichten en trainen van overheids organisaties
  • Onderzoek naar de effectiviteit van organisaties en bedrijven
  • Ontwikkeling van nieuwe productmarkt combinaties