Meldpunt handelsbelemmeringen

Nederland, Schiphol, 07-06-2007.Vooral zakenmensen ontmoeten elkaar in het Schiphol Hilton hotel, zowel in afgehuurde ruimtes en suites, als hier in de lobby. Foto Roger Dohmen/Hollandse Hoogte
Het Ministerie ELI probeert stelselmatig ondersteuning te bieden in situaties waarin bedrijven handelsbelemmeringen ervaren die veroorzaakt worden door overbodige bureaucratie, hoge import heffingen, export problemen bijvoorbeeld door noodzakelijke certificaten, wachttijden door bemonstering en laboratorium uitslagen, douane procedures etc.. Alvorens in actie te komen wordt gekeken naar de frequentie van de problematiek en de achtergronden. Hiervoor wil de Nederlandse overheid graag de ervaringen inventariseren. Hiervoor is het zogenaamde meldpunt handelsbelemmeringen ingericht.

Onderstaand de link naar het meldpunt handelsbelemmeringen:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/klachtenloketten-meldpunt-handelsbelemmeringen-en-solvit/meldpunt-handelsbelemmeringen

Mocht u problemen ondervinden met het invullen van deze vragenlijst, dan kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van VRIAN, office@vrian.nl