Kas als energiebron

Het programma Kas als Energiebron gaat een zwaarder accent leggen op kennisuitwisseling. Dit blijkt uit het jaarplan voor 2012. Kas als Energiebron stimuleert ondernemers in de glastuinbouw om energie te besparen en werk te maken van het gebruik van duurzame energie.

bron: Ministerie van ELI